Trang chủ VR

    Trang VAQ  |    Thông tin chung  |    Liên hệ   |    Unicode font
      Ngày 4 tháng 8 năm 2020

Thông tin chung

Xe cơ giới sản xuất lắp ráp mới

Xe cơ giới nhập khẩu

Xe máy chuyên dùng và các thiết bị thi công

Linh kiện, phụ tùng


Các địa chỉ tiếp nhận đăng ký, giao dịch ở Việt nam

Phòng chất lượng xe cơ giới có tên giao dịch bằng tiếng Anh là Vehicle Certification Department, viết tắt là VAQ, là tổ chức tham mưu giúp Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam quản lý và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và các thiết bị, linh kiện trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu trên phạm vi cả nước.

Ban lãnh đạo :

Trưởng phòng :

Nguyễn Tô An, Ks Ô tô

 

- Địa chỉ: Số 18 Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

 

- Email: Annt@vr.org.vn; Annt.vaq@gmail.com

 

- Tel:  04-37684715-621; 0988368668

 

- Fax: 04-37684730; 04-37684773

 

Các Phó trưởng Phòng :

Đào Xuân Hải, Ks Ô tô - Phụ trách Tổ Sản xuất lắp ráp

- Địa chỉ: Số 18 Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

- Email: Haidx@vr.org.vn; Daoxuanhai05@gmail.com

- Tel:  04-37684715-625; 0903422897

- Fax: 04-37684730; 04-37684773

Nguyễn Văn Phương, Ks Ô tô - Phụ trách Tổ Tiếu chuẩn & Đánh giá

- Địa chỉ: Số 18 Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

- Email: Phuongnv@vr.org.vn

- Tel:  04-37684715-626; 0912514545

- Fax: 04-37684730; 04-37684773

Nguyễn Đông Phong, Ks Ô tô - Phụ trách Nhập khẩu

- Địa chỉ: Số 18 Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

- Email: Phongnd@vr.org.vn

- Tel:  04-37684715-632; 0903429717

- Fax: 04-37684730; 04-37684773

Các Tổ, Đội kiểm tra:

   

Tổ Nhập khẩu:

Trần Hoàng Phong, Ks Ô tô - Tổ trưởng

- Email: phong.tranhoang@gmail.com;

- Tel:  04-37684715-625; 0904232324

Tổ Sản xuất lắp ráp:

Doãn Mạnh Hùng, Ks Ô tô - Tổ trưởng

- Email: Hungdm@vr.org.vn

- Tel:  04-37684715-626; 0913283535

Tổ Tổng hợp:

Đỗ Văn Kha, Ks Ô tô - Tổ trưởng

- Email: Khadv@vr.org.vn; Khavaq@gmail.com

- Tel:  04-37684715-640; 0903407789

Tổ Thẩm định thiết kế:

Nguyễn Đức Hòa, Ks Ô tô - Tổ trưởng

- Email: thutuonghoa@gmail.com;

- Tel:  04-37684715-629; 0983356338

Tổ Tiêu chuẩn & Đánh giá:

Trần Ngọc Trung, Ks Ô tô - Tổ trưởng

- Email: nt70200@gmail.com

- Tel:  04-37684715-632; 0913208733

Đội KTKV 3, 4:

Nguyễn Đan Quế, Ks Ô tô - Đội trưởng

- Email: danque.nguyen@gmail.com

- Tel: 0912818660

Đội KTKV 2, 5:

Nguyễn Sỹ Tùng, Ks Ô tô - Đội trưởng

- Email: sytungvr@gmail.com

- Tel:  0934356886

Đội KTKV 1, 6:

Hoàng Quân, Ks Ô tô - Đội trưởng

- Email: hoangquan0010@gmail.com

- Tel:  0904556679

Sơ đồ tổ chức :


Phòng chất lượng xe cơ giới
Địa chỉ : 18 - Đường Phạm Hùng - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại : (84.04) 7684715. FAX: (84.04) 7684730, (84.04) 7684773 . Email: VAQ@vr.org.vn Website : http://www.vr.org.vn/vaq
Đầu trang © Copyright by VAQ 2002 - Informatic Group