Trang chủ VR

    Trang VAQ  |    Thông tin chung  |    Liên hệ   |    Unicode font
      Ngày 4 tháng 8 năm 2020

Thông tin chung

Xe cơ giới sản xuất lắp ráp mới

Xe cơ giới nhập khẩu

Xe máy chuyên dùng và các thiết bị thi công

Linh kiện, phụ tùng

Thông báo


Các địa chỉ giao dịch, tiếp nhận, đăng ký ở Việt nam


Danh sách chứng chỉ chất lượng nhập khẩu Xe cơ giới bị thất lạc


Tra cứu thông tin xe cơ giới nhập khẩu


Tra cứu thông tin xe chở người bốn bánh có gắn động cơ

 

Danh sách cơ sở bảo hành, bảo dưỡng được cấp chứng nhận theo 116/NĐ-2017

Chức năng nhiệm vụ của Phòng chất lượng xe cơ giới (VAQ)
              Phòng chất lượng xe cơ giới trực thuộc CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM được đổi tên từ Ban quản lý chất lượng xe cơ giới từ tháng 11 năm 2003 trên cơ sở tách một số bộ phận quản lý của Trung tâm quản lý chất lượng thiết bị và phương tiện cơ giới đường bộ trước đây (1998 -2002) ...

CÁC THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG :

• Hướng dẫn các thủ tục đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng môtô, xe gắn máy sản xuất lắp ráp mới

Hướng dẫn các thủ tục đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng các loại ô tô, sơ mi rơ moóc và moóc

Hướng dẫn các thủ tục đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng linh kiện, phụ tùng

 Hướng dẫn các thủ tục đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng ô tô nhập khẩu

• Hướng dẫn các thủ tục đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu

 Hướng dẫn các thủ tục đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng xe đạp điện sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

 Hướng dẫn các thủ tục đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng xe máy chuyên dùng và các thiết bị thi công

 Hướng dẫn các thủ tục đăng ký kiểm tra và chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng

 Hướng dẫn các thủ tục đăng ký và chứng nhận dán nhãn năng lượng đối với ô tô con loại 7 chỗ trở xuống

  Hướng dẫn các thủ tục đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ sản xuất, lắp ráp

 Hướng dẫn các thủ tục đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng xe chở người bốn bánh có gắn động cơ sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

 

DANH MỤC CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN

KỸ THUẬT 

• Tra cứu tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt nam

 THÔNG TIN VỀ MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU

• Tra cứu thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu

 

  

     

Phòng chất lượng xe cơ giới
Địa chỉ : 18 - Đường Phạm Hùng - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại : (84.04) 7684715. FAX: (84.04) 7684730, (84.04) 7684773 . Email: VAQ@vr.org.vn Website : http://www.vr.org.vn/vaq
  © Copyright by VAQ 2002 - Informatic Group